I Padborg Transportcenter har man indgået et driftigt samarbejde med Aabenraa Kommune om byforskønnelse og vedligehold. Nyeste tiltag er beplantningen på Plantagevej, hvor små søjle-egetræer siden april har fået lov til at slå rødder langs en del af vejen. Derudover er der etableret kantsten og sået græs langs det stykke, hvor Ohl Logistics har til huse.

Gert Nicolaisen, direktør for Ohl Logistics, fortæller:
”Vi oplevede desværre at lastbiler holdt parkeret over det hele, også lige uden for vores bygninger. Derfor opsøgte jeg i samarbejde med Finn Sørensen fra Padborg Transportcenter, Aabenraa Kommune og stillede dem et forslag; Hvis I etablerer græs og kantsten langs vejen, sørger vi gerne selv for vedligehold”.

Den idé var Aabenraa Kommune med på.

Mikkel Bigum fra ”Drift og vedligehold” i Aabenraa Kommune siger:
”Vi er glade for at virksomhederne i Padborg tager initiativ og har en villighed til at vedligeholde områderne. I forhold til budgettet for almindelig drift, ville sådanne projekter ikke kunne lade sig gøre hvis ikke virksomhederne tog det ejerskab de gør”.

Gert fortsætter:
”Udover at holde vejen fri for parkerede lastbiler, har vi selvfølgelig også et ønske om at her skal se ordentligt ud, både for vores kunder, medarbejdere og for os selv. Vi har en stor stolthed i at området er pænt og fremkommeligt”.

Erik Krogh, Logistikchef hos Ohl logistics siger:
”Vi ønsker ligeledes ordentlige forhold for lastbilchaufførerne. Hvis vi skal have flyttet nogle varer, skal vi give plads til at de er der. Derfor er det målet at Toldbehandlingspladsen på sigt skal fungere som parkeringsplads med ordentlige forhold, for lastbilchauffører der skal hvile.

Kantstenene på Plantagevej stod færdige i slutningen af august – og om små 14 dage forventes det nysåede græs også at være helt oppe.


Gert Nicolaisen og Erik Krogh fra Ohl har i samarbejde med Mikkel Bigum fra Aabenraa Kommune fået etableret kantsten samt plantet nye træer langs Plantagevej i Padborg.


De små egetræer blev plantet i april 2018


Kantstenen langs vejen ved Ohl Logistics bygning, forhindrer lastbiler i at parkere. I stedet er det målet at toldbehandlingspladsen skal fungere som plads for lastbilparkering.