I Padborg Vest er udbygningen af infrastrukturen godt i gang. Det betyder, at der kommer to nye veje til området og de skal navngives.
Det gælder:

1) forbindelsen mellem Padborg Øst og Vest, der kommer til at dække den kommende motorvejsbro (markeret med grønt på kortet)
2) forlængelse af Skandinavienvej (markeret med rødt på kortet)

Har du et godt forslag til vejnavn?
Har du et godt forslag, så kan du sende dit forslag til Steen Knudsen på mail: sknu@aabenraa.dk senest den 9. maj 2023.

Du skal være opmærksom på følgende krav til nye vejnavne:
– Der må ikke være ens eller enslydende vejnavne indenfor en radius af mindst 15 kilometer og ikke i samme kommune.
– Der må ikke benyttes gammeldags stavemåder som f.eks. dobbelt a i stedet for å, med mindre det drejer sig om en kendt person eller lignende
– Vejnavne godkendes af byrådet i Aabenraa Kommune.