Vejdirektoratet har netop afsluttet udvidelsen af rastepladsen ved Øster Løgum (vest) på E45 mellem Haderslev og Aabenraa. Udvidelsen betyder, at der nu er skabt 17 yderligere parkeringspladser for lastbiler – mod de hidtidige 10.
Der kommer hele tiden flere lastbiler på vejene, som har brug for et sted at parkere om aftenen, når chaufføren er træt og skal hvile sig. De mange lastbiler fører til trængsel på rastepladserne langs motorvejsnettet, hvor det er blevet sværere at finde en ledig parkeringsplads og dermed overholde kørehviletiderne.
 
Udvidelsen af Øster Løgum-rastepladsen er en del af udmøntningen af i alt 65 mio. kroner, der blev vedtaget af Folketinget i 2021 (som led i den såkaldte ”Infrastrukturplan 2035”).
 
På Øster-Løgum-pladsen er den hidtidige lastbilparkeringsplads udvidet ved at inddrage tidligere græsarealer, der hidtil har fungeret som heller. Der er samtidig flyttet en del jord, så der også er tænkt på støjbeskyttelse, for at de der opholder sig på pladsen ikke generes så meget af støjen fra motorvejen. Der er tillige etableret en ny helle med belysning i midten, skraldespande, ny beplantning tilplantet med hjemmehørende arter og et nyt forsinkelsesbassin for regnvand ved indkørslen til rastepladsen.
 
Udover Øster Løgum arbejder Vejdirektoratet med at udvide yderligere 5 rastepladser i den kommende tid. 3 af disse forventes færdiggjort senest i foråret 2023. Det er henholdsvis Hylkedal V ved Kolding, Tuelsø S på Vestsjælland og Rønninge N på Fyn.