Det summer af aktivitet på Aabenraa Havn, hvor der for nyligt er taget det første spadestik til et større kontorbyggeri. Bygningen opføres af Stenbjerg Ejendomme A/S – et ejendomsselskab ejet og grundlagt af Hans Michael Jebsen.

Én af Hans Michael Jebsens store interesser er historiske, bevaringsværdige bygninger. Det vidner Stenbjerg Ejendomme A/S´ nuværende hovedkontor om, som er i den gamle postmestergård i Søndergade i Aabenraa. Lokalerne er dog efterhånden blevet for trange, og derfor flytter Stenbjerg Ejendomme ind i det nye byggeri på havnen, når det står færdigt i starten af 2020.

”Det startede på Aabenraa Havn i 1878, hvor Michael Jebsen grundlagde ”Rhederi M. Jebsen”, fortæller Henrik Uldall Borch, der er direktør i Stenbjerg Ejendomme A/S.

I 1895 stiftede sønnen Jacob Jebsen og fætteren Heinrich Jessen ”Jebsen og Co Ltd”, et handelsselskab med base i Hong Kong, hvorfra man styrede handlen til og fra Kina. En af forretningsgrenene blev rederivirksomheden, og skibene sejlede ofte langs de kinesiske kyster.

Andre forretningsgrene
I 1980’erne blev skibsflåden udfaset, og man begyndte at fokusere endnu mere på andre forretningsgrene, på det voksende kinesiske marked.

Hans Michael Jebsen, som lige var kommet til Hong Kong for at indtræde i ledelsen af virksomheden, begyndte at investere i ejendomme i Sønderjylland, og ejendomsporteføljen er i dag samlet i ejendomsselskabet Stenbjerg Ejendomme A/S.

”Vi har i Stenbjerg Ejendomme en stor interesse for den danske kulturarv”, fortæller Henrik Uldall Borch. ”Vi investerer hovedsageligt i historiske og bevaringsværdige ejendomme, som vi renoverer og lejer ud”.

At æstetikken er i højsædet, vidner byggeriet på havnen også om.

”I første omgang blev vi fra havnens side spurgt om at være mulig investorer på et allerede mere eller mindre fastlagt byggeprojekt på en lejet grund”, fortæller Henrik Uldall Borch. ”Det var dog vigtigt for os at kunne styre processen ned til mindste detalje i forhold til udseende og materialevalg. Vores nye bygning kommer til at være bindeled mellem havnen og byen, og det skal derfor gerne se ordentligt ud. Samtidig skal det være en løsning, som kan holde i mange år”.

”Opnørgården”, som der ligger i forbindelse med havnen, er opført og ejes af Opnør Ejendomme A/S (det oprindelige Rhederi M. Jebsen aktieselskab), og denne bygning er der også skelet lidt til, i det nye byggeri.

”Opnørgården er bygget i en maritim pakhusstil, hvilket giver god mening i forhold til beliggenheden. Selv om vores kommende bygning på havnen har sit helt eget udtryk, kan man bl.a. ved materialevalget godt fornemme slægtskabet”.

Et godt match
”Nu er vi tilbage på Aabenraa Havn – denne gang som bygningsejere”, siger Henrik Uldall Borch. Vi glæder os til at flytte ind i de nye bygninger sammen med Stema Shipping A/S. Vi har de samme rødder, og ser dette som et rigtig godt match.”

”Vi glæder os i det hele taget over livet og driften på havnen. Det vil vi gerne være med til at værne om. Mange byer har travlt med at skubbe havneindustrien væk til fordel for boliger. Vi mener, at det er en fordel for Aabenraa med en aktiv havn, og det giver byen et godt ansigt ud mod verden”.

Netop ansigtet udadtil er en vigtig faktor i byggeriet. ”Det ligger i vores DNA, at hvis noget er værd at gøre, så er det også værd at gøre ordentligt. Så det bestræber vi os på”, slutter Henrik Uldall Borch.


Nederst i midsten ses Jacob Jebsen og Heinrich Jessen, de to stiftere af Jebsen & Co Ltd i 1895.


Aabenraa Havn, ved Skibbroen, som det så ud for mere end 100 år siden.


Det første spadestik til Stenbjerg Ejendomme A/S’ nye byggeri er taget, og bygningen forventes at stå færdigt i starten af 2020.