Generalforsamlingen hos Padborg Transportcenter i dag viser, at der er stor opbakning til Padborg Transportcenter. Det gælder både fra de 103 medlemmer og fra samarbejdspartnere og Aabenraa Kommune.

Borgmester Thomas Andresen lagde i sit oplæg ikke skjul på, at Padborg Transportcenter anses som vigtig for Aabenraa Kommune, og ønsker at fortsætte udviklingen af erhvervsområdet i tæt dialog med erhvervslivet. Særligt to ting kommer til at fylde i den kommende periode;
1) En 2.0 version af Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde og 2) Energiklyngesamarbejde.

Samarbejde om udvikling af området blev også vægtet høj i beretningen fra bestyrelsesformand Peter Therkelsen. Samarbejde gælder både rammevilkår såsom lokalplaner, til sociale fællesskaber som eksempelvis HR-netværk og elevforum.

Direktør Jesper Schimann Hansen kunne løfte sløret for to kommende digitale initiativer; Innovationsforløb for udvikling af 5G testcenter og App for chauffører, der besøger området.

Der er fuld fart på i Padborg Transportcenter.