På Aabenraa Havn flyttes der dagligt store mængder tungt gods, og gummigeder, kraner og lastbiler er derfor en del af den daglige trafik i området. Det kræver ekstra fokus på sikkerheden. Hos Stema Shipping der ligger på Aabenraa Havn, har man netop kørt en kampagne, der skal huske folk på hvor vigtigt det er at være synlig, når man færdes blandt de store maskiner. Rolf Bonnichsen, administrerende direktør i Stema Shipping, fortæller:

”Der er helt klare regler omkring al færden på havnen, men udover det føler vi også et ansvar for løbende at gøre vore kunder og samarbejdspartnere opmærksomme på sikkerheden, så det ikke bliver en ligegyldig rutine.”

Derfor har Stema hen over de seneste uger udleveret sikkerhedsveste til samtlige chauffører der ikke var påklædt reglementeret og samtidig gjort opmærksom på sikkerhedsreglerne ved at udlevere en informationsflyer.

”Vi har i mine 30 år på havnen været forskånet for alvorlige uheld”, siger Rolf Bonnichsen. ”Men trafikken og maskinellet er over årene blevet større og tungere, og derfor er det vigtigt at øge sikkerheden. Har kampagnen været med til at forhindre bare et enkelt uheld, har den været hele indsatsen værd”.

Tidspunktet for kampagnen har ikke været tilfældigt, da det netop i de mørke, grå og regnfulde dage er påkrævet at holde ekstra øje med hinanden. Men også ved fint vejr med solskin, kan den rigtige påklædning gøre en forskel, hvorfor sikkerheden er i fokus hele året rundt.

Initiativet hilses velkommen af Aabenraa Kommune der selv lægger stor vægt på sikkerhed.

”Kampagnen er blevet taget godt imod af alle”, fortæller Rolf Bonnichsen. ”Vi vil løbende indføre lignende sikkerhedskampagner, for at minde om at holde fokus på hinandens sikkerhed, både på havnen, og ude på de offentlige veje”.

Fakta:
Stema Shipping har ligget på Aabenraa Havn siden 1975, og omsætter årligt ca 750.000 tons, hvilket gør dem til en særdeles aktiv aktør på havnen.
Læs mere om Stema Shipping her


Svend Henning Vilhelmsen fra Driftsenheden i Aabenraa Kommune, henter dagligt skærver til kantforstærkning af vejene – bl.a. til renovering af Knappstien i Aabenraa.


Ejner Ryge Bøgild og Kaj Hansen fra Stema Shipping, har stået for sikkerhedskampagnen.