En statslig medfinansiering sikrer, at en ny motorvejsbro i Padborg bliver en realitet. Aabenraa Kommune har allerede afsat 25 millioner til projektet. Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen, er glad for, at området nu får det løft, der er brug for.

Erhvervsudviklingen er stor i Padborg Transportcenter, hvor der i dag findes 2000 arbejdspladser og hver eneste dag passerer 7000 lastbiler over grænsen.

– Jeg er kort sagt stolt over, at vi er lykkedes med at overbevise Folketinget, i tæt samarbejde med syddanske trafikordførere og medlemmer af Transportudvalget, om, at broen har sin berettigelse. Der er et stort behov for en ny bro, så motorvejen ikke længere er en barriere for virksomheder og medarbejdere i Padborg, som gerne vil benytte arealerne vest for motorvejen. En ny bro bliver en stor gevinst for både nuværende og kommende virksomheder, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen, og fortsætter:

– Aabenraa Kommune afsatte allerede 25 millioner kroner til projektet i den tidligere byrådsperiode. Tak til byrådet for i 2021 at vise villighed til forlods at sætte penge af til et vigtigt projekt. Det viser endnu engang vores vilje til fortsat at udvikle til gavn for erhvervslivet i Aabenraa Kommune.

Tilbage i august frigav byrådet i Aabenraa Kommune tre millioner af de afsatte 25 millioner kroner til forberedende arbejde og projektering i området. Det skaber det bedste, tekniske grundlag for opførelsen af en bro.

Også erhvervslivet i Aabenraa Kommune har haft et stort ønske om en ny motorvejsbro, der skal gøre betingelserne for at drive virksomhed endnu mere optimale.

– Der er ingen tvivl om, at tilsagnet om en ny motorvejsbro vækker glæde hos de virksomheder, der har hjemme i Padborg Transportcenter. Samtidig bliver det også en gevinst for de virksomheder, der overvejer at flytte til området. Det skaber optimale infrastrukturforhold for erhvervslivet, og det er med til at gøre porten til Europa endnu mere tilgængelig for både national og international transport. Padborg Transportcenter er et erhvervsområde i vækst, og vi oplever stor interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Padborg, fordi vi ligger tæt ved Tyskland, og vi har en god infrastruktur. Med broen bliver mulighederne endnu bedre, siger Helle Malene Kjølsen Olsen, der er chef for Erhverv & Bæredygtighed i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen, ser nu frem til den kommende tids arbejde, hvor broen bliver realiseret.

– Nu ser jeg frem til at følge det videre arbejde med motorvejsbroen i området, og jeg glæder mig til, at vi en dag kan indvie den og de mange virksomheder, medarbejdere og borgere i området kan få glæde af broen, siger han.

Forligspartierne i Folketinget bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje – har godkendt indstillinger om en række forskellige projekter rundt om i Danmark, der skal forbedre den trafikale sammenhæng mellem land og by – herunder motorvejsbroen i Padborg. Du kan læse mere her