I Padborg, lige midt i Jyllandskorridoren – der hvor E45 bliver til A7, ligger Padborg Transportcenter. Her findes mere end 200 transport- og logistik- og servicevirksomheder, som beskæftiger ca. 3.700 medarbejdere.

Foreningen Padborg Transportcenter stammer helt tilbage fra 2015, hvor den officielt blev åbnet af transportminister Hans Christian Schmidt den 9. november. Mere end 100 virksomhedsledere og andre interessenter deltog.

– “Baggrunden for Padborg Transportcenter er, at virksomhederne i Padborg kan opnå mere ved at stå sammen”, fortæller Jesper Schimann Hansen, der er direktør i Padborg Transportcenter.

– “De enkelte virksomheder i Padborg ser sig ikke nødvendigvis som en del af en klynge eller et center for transportvirksomheder, men alle kan se, at der er udfordringer, som med fordel kan løses i fællesskab. Når vi løfter i flok, er vi stærkere”.

Jesper Schimann Hansen er direktør i Padborg Transportcenter.

Jesper Schimann Hansen, direktør i Padborg Transportcenter.

Foreningens formål er at gøre Padborg stadig mere attraktiv for både nuværende og potentielle nye virksomheder inden for transport, logistik og relateret service, blandt andet med fokus på praktiske foranstaltninger, der har stor betydning, når man driver transportvirksomhed.

– “For eksempel har vi været medvirkende til at få sat skub i etableringen af den kommende motorvejsbro, der forbinder Padborg øst og vest. Vi arbejder også generelt for bedre forhold for både chauffører og vognmænd og kan være med til at påvirke beslutninger politisk.”

Foreningen Padborg Transportcenter har i skrivende stund godt 110 medlemmer.

– “Antallet af medlemmer styrker både virksomhedernes muligheder og konkurrencefordele”, fortæller Jesper Schimann Hansen.

– “Foreningen er kendetegnet ved et stærkt samarbejde og samhandel vores virksomheder imellem, og vi hjælper hinanden med stort og småt. Vi er ret pragmatiske, og det gør samarbejdet i Padborg Transportcenter effektivt og gnidningsfrit”.

 

Digitalisering og uddannelse

I Padborg Transportcenter er der fokus på både den digitale- og grønne omstilling, samt på at uddanne fremtidens arbejdskraft.

– “Vi håber, gennem fællesskab og netværk, at kunne løfte blandt andet uddannelses- og digitaliseringsniveauet samt andre områder hvor virksomhederne og dens medarbejdere kan udvikle sig”, siger Jesper Schimann Hansen.

Indenfor kommunegrænsen og i umiddelbar nærhed af Padborg Transportcenter findes også Aabenraa Havn – og sammen med kombiterminalen i Padborg, giver det en unik mulighed for at forbinde sø, bane og vejtransport og dermed skabe fremtidens mest klimavenlige transporter.

– “Via samarbejdet i Gate Denmark er vi aktivt med til at fremme transportbranchen i hele Aabenraa Kommune og sætte os på landkortet”, slutter Jesper Schimann Hansen.

 

Fakta

6.500 lastbiler krydser grænsen ved Padborg dagligt og ca. 3600 besøger Padborg på daglig basis.

 

Vil du vide mere? 

Er du interesseret i at høre mere om Padborg Transportcenter, så kontakt direktør Jesper Schimann Hansen på telefon: 61442404 eller mail: jsh@padborgtransportcenter.dk.