Den første helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev udarbejdet i 2013. Mange af målene i helhedsplanen er nået, og politikerne i Aabenraa Kommune har netop vedtaget, at arbejdet for en version 2.0 igangsættes.

Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil.

Har du input til den nye helhedsplan, så kontakt Jesper Schimann Hansen på telefon: 79 30 40 04 eller mail: jsh@padborgtransportcenter.dk