OPI (Det Offentlige-Private Innovationspartnerskab i Padborg Vest) blev i dag skudt i gang med et hilse-på-møde.
Forløbet kører videre herfra, og i starten af 2024 afholdes en konference.

OPI skal bidrage til at indfri visionen, at Padborg Erhvervsområde er et Green hub, hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen.