Coronaen, der efterhånden har hærget Danmark i et år, har vendt godt og grundigt rundt på samfundet, som vi kender det. Det efterhånden hyppigt anvendte begreb ’omstillingsparathed’, har skulle vise sit værd i de fleste brancher landet over.

Spørger man Jesper Schimann Hansen, direktør hos Padborg Transportcenter, klarer hans medlemmer situationen godt.

”Vores virksomheder har været virkelig gode til at omstille sig og tænke i hensigtsmæssige løsninger”, fortæller Jesper Schimann Hansen. ”Nogle har lavet holdskifte, hvor man i faste hold arbejder skiftevis hjemmefra og på arbejdspladsen, så man kun omgås et begrænset antal af sine kolleger. Nogle har lukket enkelte afdelinger ned i en periode, og på f.eks. værkstederne er der regler om at der skal være en given afstand mellem mekanikerne, ligesom værktøjet bliver sprittet af, inden man går til pause”.

”Dertil har udefrakommende chauffører har kun adgang til bestemte områder af virksomhederne, for at undgå unødig smittefare, fortæller Jesper Schimann Hansen.

Der tages hånd om grænsependlerne
De fleste virksomheder i Padborg har ansatte, der dagligt pendler over den tyske grænse. De skal ifølge gældende regler kunne fremvise en test der er mindre end 24 timer gammel.

”For at imødekomme grænsependlerne, er der flere virksomheder der stiller testpersonale til rådighed på arbejdspladsen. Eller også sørger de for løbende at bestille testtider til pendlerne, så de ikke selv skal stå med den ekstra planlægning”, siger Jesper Schimann Hansen.

”I transport- og logistikbranchen er man vant til forandring, og kan omstille sig lynhurtigt efter omgivelserne. Det kommer os virkelig til gode i en situation som denne”.