Aabenraa kommune har netop vedtaget nye generelle salgsbetingelser for erhvervsarealer, hvorfor alle kommunens erhvervsarealer genudbydes til salg med budfrist den 17. september kl. 12.00.
Der er bl.a. kommet ændrede krav til byggepligt, således at der på de fleste arealer stilles et lavere krav til bebyggelsesprocenten. Reservationsbestemmelserne er ligeledes blevet ændret.
Bemærk, at der også er kommet nye attraktive erhvervsarealer til salg vest for motorvejen i Padborg.

Du kan se salgsbetingelserne her

Du kan se erhvervsgrunde til salg her

Ny udstykning ved Padborg

Vil du vide mere? kontakt Ellen Kankelborg på eka@aabenraa.dk og telefon: 7376 7010

NB: Billedet er en foreløbig skitse, for så vidt angår placeringen af Skandinavienvejs og Kejsergades forlængelse samt størrelsen af grundene. Aabenraa Kommune arbejder dedikeret for etablering af en motorvejsbro fra Kejsergade, og har afsat 25 mio. kr. til at finansiere end del af den. Kommunen kan dog ikke garantere, at den kommer.