Godt nyt til alle transport- og logistikvirksomheder, der ønsker at udvide eller etablere sig tæt ved den dansk-tyske grænse. Arbejdet med en ny lokalplan, der skal styrke erhvervsområdet i Padborg Transportcenter vest, er nu officielt i gang.

Transport- og logistikbranchen er i markant vækst, og det kan mærkes i Aabenraa Kommune. Efterspørgslen efter nye og større virksomhedsarealer er stor – både fra eksisterende og nye virksomheder.

Derfor har Aabenraa Kommune besluttet at igangsætte en udvidelse af Padborg Transportcenter vest, således at det samlede areal for Padborg Transportcenter fremadrettet bliver 570 hektar.

– Vi er rigtig glade for, at planlægningen nu officielt er i gang, så flere virksomheder kan etablere sig og der skabes grobund for flere arbejdspladser i området, fortæller Helle Malene Kjølsen Olsen, der er afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Aabenraa Kommune og en del af planlægningen.

Her er forslagene til, hvad den kommende lokalplan kan indeholde ifølge kommunens sagsfremstilling:

  • Mulighed for at rumme overnatning for chauffører. Det gælder både egne chauffører tilknyttet virksomhederne og chauffører, der bruger Padborg Transportcenter som stop og hvil på deres rute (chauffør-hotel).
  • Mulighed for parkeringsområde med tankanlæg, ladestandere, indkøbsmuligheder og forplejning samt servicefaciliteter til chauffører.
  • Mulighed for højlagre for transport- og logistikfaciliteter.
  • Grønne naturelementer som led i at skabe et indbydende og grønt transportcenter, der også giver en stolthed og glæde for dem, der arbejder og besøger området.

Læs hele sagsfremstillingen

 

Borgermøde den 14. december

Torsdag den 14. december inviterer Aabenraa Kommune til et åbent borgermøde, hvor man kan dele idéer og forslag til den nye lokalplan.

– Vi håber, at mange virksomheder vil tage sig tid til at deltage, så vi kan få en masse gode input til, hvordan vi gør området så attraktivt, som overhovedet muligt, siger Helle Malene Kjølsen Olsen.

Nærmere information om mødet kommer senere.

Den nye lokalplan er et led i Aabenraa Kommunes Helhedsplan 2.0, der har til formål at fastholde og forny fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen.