Arealerne ved Ensted er under dramatisk forandring i disse år. Enstedværkets blok to (EV2) er nedrevet, og på arealet hvor det stod, er Aabenraa Havn klar til at byde nye erhvervsaktiviteter velkommen. I december 2017 overtog Aabenraa Havn én fjerdedel af arealet ved Ensted, og planen er nu, at tranformere arealet til en industriel erhvervspark, hvor små og store virksomheder kan samarbejde om gensidig vækst.

Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn, har klare visioner for området;

”Vi ønsker at arealet skal bruges som et center for industriel produktion, og på sigt som drejeskive mellem land og vand.”, siger Henrik Thykjær.

”Vi har 155.000 kvm. areal og 22.000 kvm. blandet bygningsmasse i form af produktionshaller, værksteder, lagerhaller, møde-, og undervisningslokaler herunder 5.000 kvm. kontorer, som alt sammen skal aktiveres til udlejning i forbindelse med projekter eller permanent etablering”.

Beliggenheden ved Ensted er optimal for produktionsvirksomheder, der har brug for nem adgang til både motorvej og søvej.

”Østersøens dybeste havn, med en vanddybde på 18 meter ligger ved vores nabo, Ensted Bulk Terminal, og dem har vi et rigtigt godt samarbejde med”, siger Henrik. ”Virksomhederne kan leje arealer og/eller bygninger hos os, og få sine varer fragtet via land eller vand til deres kunder”.

”Vi har allerede flere virksomheder på arealet”, fortsætter han. ”Vi ønsker at tiltrække endnu flere industrielle produktionsvirksomheder – gerne med produktion af store emner, som har brug for adgang til søvejen eller på anden måde er maritimt relateret. Samtidig vil vi gerne have virksomheder ind, der beskæftiger sig som underleverandører til produktionsvirksomheder f.eks. smede, elektrikere, VVS mv. Foreløbig er der 10 aktive virksomheder på arealet, men der er plads til mange flere.”

Potentialet i arealerne ved Ensted styrkes væsentligt over de kommende år. Enstedværkets blok tre (EV3) er under nedrivning; en nedrivning som pågår i endnu 2 år. Herefter frigøres 134.000 kvm. areal til erhvervsmæssig udvikling i samspil mellem Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune. Til den tid vil de to parter tilsammen eje knap 290.000 kvm. erhvervsjord i umiddelbar nærhed af en dybvandshavn. Denne kombination byder på særdeles interessante muligheder for skabelse og tiltrækning af arbejdspladser til Aabenraa.

”Vi er klar til at byde virksomheder velkommen på arealet, og er parat til en fremvisning, for de virksomheder, som kunne have interesse i at etablere sig i området.” fortæller Peter Grove Stentoft, Udviklingschef på Aabenraa Havn.

For interesse i etablering på Aabenraa Industrihavn ved Ensted kan Udviklingschef Peter Grove Steentoft kontaktes på tlf. 5155 8155 eller peter@aabenraahavn.dk