På Aabenraa Havn er man med overtagelsen af de store arealer ved det gamle Enstedværk, klar til at omstille fra sort til grøn profil, under navnet Aabenraa Industrihavn A/S.

”Vores beslutning i bestyrelsen, om at have bæredygtighed som omdrejningspunkt for udviklingen, går godt i tråd med regeringens klimaaftaler samt vores egen kommunes strategi for bæredygtighed”, siger Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn.

”Vi har unikke faciliteter på Ensted arealerne, som fx dybvandshavn og en kommende lokalplan der lægger op til at favne virksomheder, som pga. omfang skal bevæge sig i miljøklasse 6 og 7”.

I den nuværende administrationsbygning, er det planen at skabe et innovativt hus, hvor virksomheder der udvikler og forsker i affaldsteknologier og genanvendelse, kan etablere sig. Huset rummer ud over fleksible kontorlokaler også meget gode laboratoriefaciliteter – og lige uden for døren har virksomhederne et større areal til rådighed, hvor forskningsresultaterne kan afprøves i praksis – ”en legeplads til at teste nye teknologier”, som Henrik Thykjær udtrykker det.

”Rent praktisk kan et eksempel være en virksomhed, der vil undersøge bæredygtige metoder til at omdanne affald til råstoffer. De kan starte forsøget i laboratoriet, og derefter bygge et ”small-scale” produktionsapparat ude på arealerne, eksempelvis i størrelsesforholdet 1:10, hvor de kan teste metoden, inden de integrerer den i en større opbygning”.

På matriklen er der fra Enstedværkets tid etableret en kølevandskanal.

”Kølevandskanalen er oplagt til bl.a. afprøvning af nye teknologier samt forskning i f.eks. oprensning af mikroplast i havvand”, siger Henrik Thykjær. ”Det vil være muligt at lave forsøgsbassiner, hvor der kan simuleres forskellige forhold ift. vandgennemstrømning, tilsatte rensende organismer mv.”

Aabenraa Havn er allerede i dialog med flere virksomheder, der er positive overfor at etablere sig på Aabenraa Industrihavn A/S.
”De fleste afventer stabilitet på området i form af en bred national politisk aftale over fløjene, som skal skabe en bedre økonomisk sikkerhed for at starte det nye, grønne erhvervseventyr. Det ser heldigvis ud til at det for alvor begynder at gå den vej nu”, slutter Henrik Thykjær.


På Aabenraa Havn er man med overtagelsen af de store arealer ved det gamle Enstedværk, klar til at omstille fra sort til grøn profil, under navnet Aabenraa Industrihavn A/S.


I den nuværende administrationsbygning, er det planen at skabe et innovativt hus, hvor virksomheder der udvikler og forsker i affaldsteknologier og genanvendelse, kan etablere sig.


Hvor der nu er kulhavn, vil der fremover blive et større areal til rådighed, hvor de bosiddende virksomheder kan afprøve forskningsresultater i praksis og teste nye teknologier.