Et forslag til ny lokalplan for Padborg erhvervsområde, der skal samle 12 gamle lokalplaner i én, er i dag sendt i høring. Udover at danne et mere enkelt administrativt grundlag, rummer den nye lokalplan blandet andet muligheden for en byggehøjde på op til 32 meter, mod før 12 meter. Det giver mulighed for at etablere f.eks. højlagre og frysehuse. Lokalplanen forventes vedtaget i marts 2019. Læs hele lokalplanen her:
https://dokument.plandata.dk/20_9537141_1542115984259.pdf