Af: Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har onsdag vedtaget ”Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde”, som sætter fundamentet for virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition for de kommende års udvikling af området med et øget fokus på blandt andet den grønne omstilling samt tiltrækning og udvikling af arbejdskraften.

Et af de vigtigste erhvervsstrategiske områder i Aabenraa Kommune er placeret i og omkring Padborg. Især virksomheder inden for transport og logistik er placeret i området på grund af den centrale placering tæt på grænsen mellem Tyskland og Danmark, der gør det attraktivt at drive virksomhed fra, fordi den unikke position udgør porten til Europa.

For at sikre, at erhvervsområdet fortsat er attraktivt for eksisterende virksomheder og i forhold til at kunne tiltrække nye virksomheder og investorer, har Aabenraa Kommune i samarbejde med Padborg Transportcenter og Business Aabenraa fået udarbejdet ”Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde”, som netop er blevet vedtaget onsdag aften i byrådet.

– Padborgs succes som drejeskive til Europa beror på en lang historisk evne for dynamik og omstillingsparathed. Det vil vi gerne være med til at understøtte, og vi er derfor stolte og glade over, at det er sket i et tæt samarbejde med aktørerne i området, siger Philip Tietje, formand for Vækstudvalget for Land og By, og fortsætter:

– Den nye helhedsplan viser handlekraft og sætter retningen for at gøre området mere bæredygtigt ved for eksempel at udnytte 5G-infrastrukturen til udvikling af nye digitale og grønne løsninger eller muligheden for etablering af elstandere på Toldpladsen.

Et af de øvrige områder, der blandt andet også sættes fokus på i helhedsplanen, er tiltrækning og udvikling af arbejdskraft, så der sikres kvalificeret arbejdskraft.

– Helhedsplanen er virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition og fundament for de kommende års udvikling af området. Og et af områderne i planen er, at vi i fællesskab sikrer optimale forhold til, at virksomhederne kan få den rette arbejdskraft, siger Erik Uldall Hansen, næstformand for Vækstudvalget for Land og By, og uddyber:

– Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats vil en rekrutteringsmanager blive placeret i området for at servicere de lokale virksomheder, mens det skal gøres mere attraktivt at tiltrække elever samt understøtte efter- og videreuddannelse af virksomhedernes medarbejdere.

Læs hele ”Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde” her