Byrådet i Aabenraa Kommune har vedtaget en ny ejerstrategi for Aabenraa Havn. Den nye strategi sætter en retning for erhvervshavnens udvikling og fremtid.

Ejerstrategien er vigtig
Bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, Erwin Andresen, glæder sig over den nye ejerstrategi og ser frem til det kommende arbejde.

”Ejerstrategien har været længe undervejs og det har gjort, at vi har fået en ejerstrategi som vi kan arbejde med her på Aabenraa Havn. Når vi skal agere virksomhed her i Aabenraa by og med alle de naboer vi har og især også med respekt for byen, så er det vigtigt, at vi kender ejerens planer med byen og havnens rolle. Det kommer helt klart til udtryk i ejerstrategien og det vigtigste i ejerstrategien er, at byrådet helt klart udtrykker en vilje til at have en aktiv erhvervshavn i Aabenraa”, fortæller Erwin Andresen og fortsætter: ”

Når det er vigtigt, at vi får klar signal fra byrådet af, så er det simpelthen af hensyn til vores virksomheder. Hvis vi skal udvikle havnen, så skal virksomhederne have tillid til, at vi forbliver en erhvervshavn og, at vi i samarbejde med virksomhederne vil arbejde på at få mere gods på kajen og udnytte de fantastiske muligheder vi har i Aabenraa med en høj vanddybde og forbindelse ind i Østersøen.”

Aabenraa Havn skal fortsætte udviklingen
”Aabenraa Havn har jo udviklet sig fantastisk de sidste 5-6 år. Vi har fået renoveret en stor del af vores kajer. Vi har fundet en løsning på Sydhavnen. Og så har vi også vist med det nye byggeri på Sydhavn 4, at vi er i dialog med investorer, som kan komme ind og lave overgangen mellem havn og by lidt mere blød”, fortæller Erwin Andresen.
Med den nye ejerstrategi skal udviklingen på Aabenraa Havn fortsætte. Planen er, at Aabenraa Havn skal bevare sin titel som førende bulkhavn i Syddanmark. En opgave bliver derfor at finde løsninger, så havnen kan håndtere mere bulk. Her kommer arealerne ved det tidligere Endstedværket ind i billedet. Ligeledes skal den aktive erhvervshavn skabe flere arbejdspladser, både på havnen, men også arbejdspladser i relation til det arbejde, der udføres på havnen.
Ejerstrategien fokuserer på tre områder: ”Området Nord for Kilen”, ”Arealerne ved det tidligere Enstedværket” og ”Den øvrige erhvervshavn”. Ved området nord for Kilen er der muligheder for at indgå i byudvikling, som er i fuld gang. Den øvrige erhvervshavn skal fortsat udvikles til et konkurrencedygtigt havnemiljø.

Aabenraa Havn er en del af Gate Denmark
”Vi er fra havnens side af meget glade for, at vi spiller ind i Gate Denmark. For Aabenraa Kommune er jo logistik- og transportcenter hernede i det sydjyske og man kan ikke nævne sammenhængen mellem vejtransport og havnen ofte nok. Det spiller jo sammen. Og samspillet mellem vejtrafik, havnen og godstrafik bliver vigtigere og vigtigere”, slutter Erwin Andresen af med.