Onsdag den 28/11 var Padborg Transportcenter vært for et medlemsmøde i Grænsehallerne med ca. 60 deltagere.
Foruden en status på det hidtidige arbejde i 2018 blev der holdt tre interessante og inspirerende indlæg.

Padborg Elevforum
Nicolai Sørensen og Renè Christensen fortalte om deres arbejde med Padborg Elevforum. Elevforummet er kommet godt fra land og har i år deltaget på Transportens Dag i Padborg samt Karrieremessen i Aabenraa, hvor deres stand var særdeles velbesøgt. Film fra GateDenmarks deltagelse på karrieremessen, kan findes her. Senest har Padborg Elevforum modtaget kr. 30.000,00 fra FDE fonden til det videre arbejde med at tiltrække og fastholde unge i Padborg Transportcenter.

Samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelse
Helle Smidt, skoleleder for 10. klasser i Aabenraa kommune holdt et indlæg om samarbejdet mellem erhvervsliv og skoler, herunder transportens dag, men fortalte også om de muligheder, der er i at få unge mennesker ud i praktik.

HR netværk i Padborg
Marck Thorning fra Nagel Group fortalte om planerne for et kommende HR Netværk. Tanken er at virksomhederne i Padborg Transportcenter skal arbejde tæt sammen i bestræbelserne på at få arbejdskraften til Padborg. Der forventes at kunne offentliggøres yderligere nyt om tiltaget, i løbet af januar måned.

Sidst men ikke mindst, blev der netværket en del blandt deltagerne, både før indslagene og i særdeles også efter mødet.