I Padborg Transportcenter har man indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionen IBC (International Business College), der har etableret en afdeling i Padborg i starten af året. HC Thordsen, chefkonsulent hos IBC, har hver torsdag fast kontorplads i Padborg Transportcenters lokaler på Toldbodvej 2.

Her er man netop ved at afslutte det første hold med danskundervisning for udenlandske arbejdere, primært fra Tyskland, og tilbagemeldingerne er positive.

”Vores danskkurser er lavet så de har faglig relevans. Her er målet ikke at man efter endt forløb kan bestille en hotdog, men at man er i stand til at gennemgå f.eks. et MUS-skema eller læse sikkerhedsanvisninger”, siger HC.

”Lige nu tilbyder vi danskkurser, men snart har vi også engelsk og Excel på programmet. Vi er i en afdækningsfase lige nu, og forventer snart at udbyde et langt bredere program.”

Ulrich Lassen, chefkonsulent hos EASV (Erhvervsakademi Sydvest) gør HC selskab fra 1. august, hvor også han indgår i kontorfællesskabet. Han er dog allerede tyvstartet, og er ofte at finde hos Padborg Transportcenter.

”Der findes flere tusinde kurser på landsplan, og det kan være rigtig svært at overskue for virksomhederne.

En del virksomheder har ikke nogen HR funktion, og så kan det være svært at finde ud af hvor man skal starte med at lede efter et kursus eller uddannelse, og om det man finder egentlig har nogen værdi for én. Uddannelsessystemet kan være en ren jungle, og det er her vi går ind og hjælper”, siger Ulrich.

”Vi spørger ind til hvad det er for kompetencer, virksomheden gerne vil forandre i forbindelse med uddannelsen. Vi opfordrer dem til at tænke uddannelsesretningen ind i deres forretningsregi, så medarbejderen uddannes til bedst muligt at passe ind i virksomhedens langsigtede strategi, og dermed kan vokse sammen med virksomheden. Herefter tager vi en session med medarbejderen omkring ønsker og behov. Og ud fra det kan vi sammensætte et kursusforløb, som gavner begge parter.”

HC nikker og supplerer:

”Vi prøver at gøre op med konkurrencen, os uddannelsesinstitutioner imellem. Her handler det ikke om at lave en uddannelsesplan der passer til det vi selv tilbyder. Men i stedet vil vi udnytte de unikke muligheder der er ved at samarbejde på tværs, så vores tilbud bliver langt mere bredspektrede”.

Er man som virksomhed eller medarbejder i Padborg Transportcenter interesseret i at høre mere, er der åben vejledning hver torsdag kl 8-17 på Toldbodvej 2.
Det er også muligt at kontakte HC eller Ulrich direkte.

Kontaktinfo:
HC Thordsen, chefkonsulent
Tlf. +45 25 28 42 98
Email: hcth@ibc.dk

Ulrich Lassen, chefkonsulent
Tlf: +45 41 99 12 36
Email: ul@easv.dk


Hver torsdag kl 8-17 er der åben vejledning på Toldbodvej 2


Ulrich Lassen, chefkonsulent hos EASV (Erhvervsakademi Sydvest)


HC Thordsen, chefkonsulent hos IBC (International Business College)