Padborg Transportcenter skal udvikle sig til et testcenter for nye teknologier og systemer. Derfor etablerer vi et netværk for digital og grøn omstilling målrettet transport og logistikbranchen.

Netværket giver mulighed for sparring mellem virksomhederne, giver deltagerne viden med hjem til den digitale og grønne omstilling i egen virksomhed, og vil fungere som mødestedet for udvikling af projekter i testcenteret i Padborg Transportcenter. Målet er at pilotprojekter og etableringen af et reelt samarbejde skal dokumentere, at vi med fælles løsninger kan opnå konkurrencefordele og åbne markeder til gavn for virksomhederne.

På en workshop afholdt d 22. september gik lokale virksomheder sammen for at skitsere hvad der kan være af fælles projekter i et testcenter i Padborg Transportcenter. På baggrund heraf er der skitseret fire forslag, fra lavthængende frugter med grønne bølger og biobrændsel, fælles infrastruktur og forberedelse til elektriske trækkere, afprøvning af autonome teknologier og fremtidsløsninger med overordnet flådestyring og førerløs godshåndtering.

Vi har brug for hinandens hjælp, hvis vi skal være forrest også i fremtiden. Kom og vær med til det stiftende netværksmøde i det kommende netværk for digital og grøn omstilling i Padborg Transportcenter.

Dato: Tirsdag d 19. januar 2021
Tid: 08:00 – 10:30
Sted: Padborg Transportcenter Toldbodvej 4, Padborg

Dagsorden:
· Velkomst og kaffe
· Rammesætning for “Netværk for digital og grøn omstilling”
· Testcenter i Padborg Transportcenter
– Opsummering og visioner fra workshop d 22. september 2020
– Målsætning: et testcenter med fokus på grøn omstilling og førerløse teknologier til Padborg
– Præsentation af emnerne i demonstrationsprojekterne (Niveau 1-4)
– Forretningspotentiale som basis for samarbejde. Præsentation af HC.
· Inspirationsindlæg
· Projektudvikling
– Hvad skal der ske på den korte bane? (Grupper)
– Opsummering af næste skridt i hver gruppe
· Afrunding – næste mødetidspunkt

Etableringen af netværket støttes af Aabenraa Kommune og er for alle virksomheder I Aabenraa Kommune.
Du tilmelder dig netværket via Padborg Transportcenter, Jesper Hansen på mail: jsh@padborgtransportcenter.dk eller telefon: 79304004.