I forbindelse med regeringens lukning af de danske grænser, har Padborg Transportcenter udsendt flg meddelelse:

Covid-19 / Grænselukning

Kære medlemmer

Som i nok har fået med har regeringen lukket grænserne ind i Danmark fra lørdag kl. 12. Lukning betyder at der bliver indført skærpet grænsekontrol gældende til og med den 13.april.

Det betyder at alle turister og udlændinge der ikke kan bevise at de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark ikke har lov at komme ind i landet.

Dette berører ikke transport af varer som ikke bliver berørt af lukningen. Derfor vil udenlandske chauffører ikke blive kontrolleret når de transportere vare over grænsen.

Det er vurderet at arbejde i Danmark er et anerkendelsesværdig formål.
I Padborg Transportcenter har vi mange dygtige medarbejdere som pendler fra Tyskland hver dag. Disse medarbejdere må stadig gerne komme til Danmark. Det er dog meget vigtigt at have den rigtige dokumentation med for at kunne godtgøre at vedkommende har arbejde i Danmark.

Dette kunne være sygesikringsbevis, ansættelse bevis, lønseddel eller arbejdskontrakt.

Vi i Padborg transportcenter arbejder stadig på, hvordan myndighederne ser på medarbejdere som ikke har dansk pas og arbejder for underleverandører til vores medlemsvirksomheder. Disse vil fra tid til anden skulle krydse grænsen i personbiler. Det er i disse tilfælde at vi mangler en klar udmelding fra myndighederne på hvordan firmaerne skal forholde sig. Disse udenlandske chauffører er også vigtige for at opretholde forsyningssikkerheden til og fra Danmark.
Indtil noget officielt er meldt ud, vil vi anbefale at man laver en form for ordre dokument til de personer der skal ind i Danmark for at starte deres arbejde, men som ikke har en dansk ansættelseskontrakt eller dansk pas. Om myndighederne vil godkende dette, ved vi som sagt ikke noget om endnu, men det arbejder vi videre med.

Vi har her til morgen endvidere fået bekræftet fra Rigspolitichefen at man aktivt arbejder på at etablere et særskilt spor til Godstrafikken ind i Danmark, for at undgå, at Lastbiler kommer til at hænge i timelange køre sammen med personbiler.

Endvidere vil nogle grænseovergange være permanent lukkede – også for danskere og udlændinge der har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark og her er grænseovergangen ved Ochsenweg én af disse. Dette gælder begge veje, hvilket vi ikke helt kan følge formålet i.

Så det vil kun være muligt, at krydse grænsen i Kruså eller ved motorvejsovergangen Ellund i Padborg her i Aabenraa Kommune, hvilket sandsynligvis vil betyde yderligere problemstillinger mht. kødannelse

Vi følger op på ovennævnte og vil holde jer orienteret.

Med venlig hilsen

Padborg Transportcenter