Tirsdag afholdt Padborg Transportcenter i samarbejde med Business Aabenraa et informationsmøde om de kommende krav til ESG/CSR rapportering.

På mødet fortalte Lars Dagnæs fra TRANSECO2 om de nye krav virksomhederne vil møde, og gav desuden nogle eksempler på, hvordan man kommer i gang med f.eks beregning af virksomhedens Co2 aftryk.

Klaus Vestergaard Krogh fra Smart Academy fortalte om mulighederne for at få klædt virksomhedernes medarbejdere på til at arbejde med bæredygtighed. Blandt andet igennem opkvalificering og efteruddannelse.

Til efteråret vil der i Padborg blive udbudt et kursus i bæredygtig ledelse, Nærmere info følger.

Peter Lind fra Erhvervshus Sydjylland gav et indblik i, hvilke muligheder der er for at søge tilskud til den grønne omstilling. Her var budskabet at der hele tiden kommer nye puljer, hvorfor det er vigtigt at følge med på erhvervshusets hjemmeside.

Efterfølgende var der tid til at netværke og dele erfaringer.

Hvad er ESG?
ESG (Environmental, social, and corporate governance) omhandler miljø, ledelse og socialt ansvar, og er en måde at bedømme virksomheder på, ud fra andre kriterier end økonomiske resultater. Det kan f.eks. være miljøpolitikker og medarbejdertilfredshed.