Aabenraa Havn har fire indtægtskilder; skibsafgifter, vareafgifter, lejeindtægter og salg af maskintimer, der finansierer hele driften og samtlige anlægsinvesteringer.
Aabenraa Havn er økonomisk og administrativt adskilt fra kommunen og modtager ikke skattekroner.