Da Corona-krisen gjorde sit indtog i Danmark, gjaldt det for de fleste virksomheder om at tænke både hurtigt og ud af boksen.

Det var også tilfældet hos KH OneStop A/S, hvor Thomas Henriksen, der er administrerende direktør, oplevede en stor omstillingsparathed hos både medarbejdere og leverandører.

”Som det første lagde vi en krisestyringsplan, der tog højde for hvordan vi skulle agere i forhold til hinanden og hvordan forretningen skulle drives de kommende måneder. Vi droppede årshjulet og lagde fokus på den daglige drift på kort sigt”.

Hos Thermo King, hvis kølemaskiner KH OneStop A/S er eneforhandlere af i Danmark, lavede man en international gruppe blandt forhandlerne, hvor man delte viden og erfaringer i forhold til Corona-krisen. Ud fra disse blev der sammensat en ”Playbook” med restriktioner og retningslinjer for den daglige drift og omgangen med hinanden.

”Vi indførte en række restriktioner, som udover at holde afstand til hinanden og bruge håndsprit, også indbefattede at man ikke måtte blande sig på tværs af vores afdelinger. Vi har fire lokationer i Padborg, og alle medarbejdere skulle blive på egen matrikel”, fortæller Thomas Henriksen.

Det har set ud til at virke. I hvert fald har KH OneStop A/S ikke haft et eneste tilfælde af Coronasmittede i virksomheden.

På økonomien har KH Onestop indtil videre også klaret sig fornuftigt igennem.

”Vi har ikke benyttet os af statens hjælpepakker. Medarbejderne på værkstedet har været super fleksible i forhold til at arbejde igennem når der har været travlt, og i stedet blive hjemme når der har været mindre at lave. Produktiviteten har faktisk aldrig været så høj, som under Corona-krisen. Et andet væsentligt bidrag til højnelsen af produktiviteten, har været daglige taktiske telefonmøder med vores afdelingsledere, som virkelig har udvist godt og ansvarsfuldt lederskab i denne periode”, fortæller Thomas Henriksen.

Også funktionærerne har bidraget, i form af en frivillig aftale henover april, maj og juni, hvor de har afholdt to til tre selvbetalte fridage pr måned.

”Tilsammen har det gjort at vi indtil videre har klaret os godt igennem. Dog med en lavere omsætning end normalt. Men vi har ikke været nødsaget til at afskedige medarbejdere. Det kan vi takke medarbejderne for, for de har virkelig været fleksible”, slutter Thomas Henriksen.