I dag blev der afholdt generalforsamling i Padborg Transportcenter.

Borgmester Jan Riber indledte med en status samt ønsker til den kommende udvikling af Padborg Transportcenter. Blandt disse er en bro mellem erhvervsområde Øst og Vest.

Derudover blev der taget afsked med to bestyrelsesmedlemmer, Birgit Thomsen og Lars Winther, og sagt velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Grethe Harmuth, Iveco Bache A/S og Christian Christiansen, MegaWash A/S.