GateDenmark er en fællesbetegnelse for de mange transport-, service- og logistikvirksomheder, der findes i og omkring Padborg Transportcenter samt i resten af Aabenraa Kommune. Den er etableret med det formål at kommunikere de fordele og attraktive rammer, der er ved at drive virksomhed i området, ud i offentligheden.

Transport er meget mere end tunge lastbiler på motorvejen. Det handler i høj grad om samspillet mellem kunder og leverandører, service af transportvirksomheder samt dataforbindelser, der er gearet til at holde alle implicerede parter i dialog med hinanden hele vejen fra a til b. De kompetencer har man i GateDenmark.

Det kan være svært for de enkelte virksomheder at fortælle omverdenen, hvor meget man faktisk er i stand til, via de muligheder transportklyngen udgør i fællesskab. Derfor har Padborg Transportcenter og Aabenraa Havn valgt at markedsføre sig under fællesbetegnelsen GateDenmark for at synliggøre alle de muligheder, man åbner op for, hvis man som virksomhed vælger at etablere sig i området.

I Aabenraa Kommunes vækststrategi er én af målsætningerne at fremme erhvervet inden for transport og logistik. Derfor glæder borgmester Thomas Andresen sig ekstra meget over tiltaget:

– Nu er vi i gang, og vi håber at GateDenmark vil sætte kommunen på landkortet som et område, hvor der virkelig sker noget inden for erhvervssektoren. Det har aldrig gået bedre i kommunens transport og logistik erhverv, end det gør i dag, og vi er altid interesserede i at få nye virksomheder til området. Kommer der en interesseret køber af jord til etablering af virksomhed, så finder vi det, siger han.

Den politiske opbakning kommer blandt andet til udtryk ved, at man er ved at samle lokalplanerne i Padborg-området til én fælles lokalplan. Det vil lette det administrative arbejde betragteligt for virksomhederne i området, der ønsker at udvide eller etablere sig. Derudover arbejdes der for, at Padborg bliver testområde for det nye 5G-netværk, der forventes rullet ud fra 2019-2020.

Et stærkt team
Padborg Transportcenter og Aabenraa Havn udgør to vigtige knudepunkter i transportsektoren i Aabenraa Kommune. I Padborg ligger der mange virksomheder, der hver især rummer nogle helt unikke kompetencer, og på Aabenraa Havn har man plads og kapacitet til gods i størrelser, de fleste vil kigge langt efter, samt et havneareal der rummer en god række virksomheder – og med plads til flere.

I Padborg Transportcenter er man derfor også glade for, at det er lykkedes at finde fælles fodslag under GateDenmark.

– Konkurrencen inden for transportsektoren er hård. Hvis vi skal følge med internationalt samt fastholde og styrke væksten i vores område, er vi nødt til at markedsføre os; og her ser vi GateDenmark som et godt tiltag, vi bakker op om, siger Peter Therkelsen, bestyrelsesformand Padborg Transportcenter.

Et stærkt team af aktører fra området er nedsat i et udvalg til at varetage markedsføringen af GateDenmark. Medlemmerne af udvalget er Business Aabenraa, Aabenraa Erhvervsforening, Padborg Transportcenter, Aabenraa Havn samt Aabenraa Kommune. Dertil er der hyret en markedsføringskonsulent til at være tovholder på den daglige markedsføring.

Den nye markedsføringskonsulent er forankret i Business Aabenraa, hvor direktør Helle Malene Kjølsen Olsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet og understreger:

– Vi vil tiltrække virksomheder og kunder for at få dem til at etablere sig eller gøre forretninger i området samt synliggøre karrieremulighederne for potentielle medarbejdere. De færreste ved, at der ved den dansk/tyske grænse befinder sig en guldgrube i form af transport og avanceret logistik, lager og spedition – og tilmed serviceret af en lang række topprofessionelle virksomheder, døgnet rundt – 365 dage i året.

– Det er det, der gør GateDenmark helt unikt, og det er de historier, vi gerne vil fortælle, siger hun.

Hvis man som virksomhed ønsker at vide mere om mulighederne for at etablere sig i området, kan man kontakte GateDenmark på tlf. 73 62 20 28. Her guides der videre til de relevante fagpersoner.

Fakta om Padborg Transportcenter
Rundt regnet 7.500 lastbiler kører gennem Padborg-området hver dag. Transportcenteret fungerer som drejeskive for gods, der skal flyttes og håndteres til og fra hele Norden, Europa og resten af verden. Området har direkte markedsadgang med sin beliggenhed lige midt i Jyllandskorridoren, hvor der er adgang til højklasset datanet.

Fakta om Aabenraa Havn
Aabenraa Havn giver adgang til de blå motorveje. Havnen har en vanddybde på op til 11 meter, mere end to kilometer kajanlæg, 20 meter Ro-Ro-leje og to tankskibsbroer. Med tre mobilkraner til rådighed, der har en samlet løftekapacitet på 240 tons, kan selv det helt tunge gods håndteres og fragtes videre ud i verden.

Kontaktinformation

Borgmester, Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Bestyrelsesformand, Padborg Transportcenter, Peter Therkelsen, tlf.: 73 67 51 41; e-mail: pth@hpt.dk

Direktør, Business Aabenraa, Helle Malene Kjølsen Olsen, tlf.: 26 19 78 13; e-mail: hmo@businessaabenraa.com

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Rune Højer, tlf.: 73 76 77 60; e-mail: rhj@aabenraa.dk