Torsdag den 3. februar 2022 åbnede Danmarks første LNG-anlæg til tung trafik, hos Q8 i Padborg.
Blandt talerne var Susanne Provstgaard, næstformand hos Padborg Transportcenter.
Nedenfor er hele talen gengivet.

Susanne Provstgaards tale til åbningen af LNG-anlæg hos Q8 i Padborg, torsdag d 3. februar 2022

Først og fremmest vil jeg gerne sige stort TILLYKKE til Q8 med jeres nye station. Tak, fordi jeg må sige et par ord, og fordi vi er inviteret med til denne festlige indvielse af Danmarks første LNG-anlæg. Det er noget, vi alle sammen kan være stolte af, og derfor synes jeg også, at det er på sig plads til sige tillykke til hele Padborgs transport- og erhvervsområde.

I Padborg Transportcenter er vi meget tilfredse med, at Q8 netop har valgt at placerer anlægget her. Med vores unikke fysiske beliggenhed ved E45 og den daglige koncentration af lastbiler, hvor flere end 7000 lastbiler kører over grænsen, mens de lige omkring halvdelen af dem gør ophold i Padborg – jamen så giver det bare rigtig god mening!

Alle os, der er til stede i dag, ved, at transport og logistik er uundværlig for vores økonomi, samfund og sammenhængskraft. Vi spiller en helt afgørende rolle i dansk import og eksport, og vi skaber værdi for hele kommunen, hele landet og hele Europa. I Padborg er vi bindeledet mellem Danmark og resten af EU, og flere af virksomhederne her har også destinationer, der går ud over unionen.

I hele Danmark har vi en opgave med at reducere 70 pct. af vores klimabelastning i 2030 og blive helt klimaneutrale i 2050.

Der er ingen tvivl om, at 70-procentsmålet er en stor opgave, og derfor er det nødvendigt, at vi i transportsektoren tager omstillingselementer i brug, som er skridt i den rigtige retning. Også selvom de skridt tidligere er vurderet til at være for omkostningsfulde i forhold til den klimagevinst de giver.

I hele Padborg Transportcenter er miljø og grøn omstilling på dagsordenen. Når vi i dag kan byde velkommen til landets første LNG-anlæg betyder det, at vi for alvor har sat gang i den grønne omstilling, som også skal kendetegne Padborg Transportcenter og branchen generelt.

I Padborg Transportcenter er vi stole af at have været med fra starten, da Q8 satte ressourcerne ind på alternativet med LNG. Vi har kunnet sidde med igennem de sidste 5+ år ved udviklingsarbejdet.

Derfor er det virkelig en milepæl i dag, at vi står ved et helt færdigt og klart gasanlæg!

Anlægget kan vi nu lægge til de mange services, man kan få i Padborg Transportcenter. Det styrker vores værdi og giver konkurrencefordele – ingen tvivl om det. Men anlægget er også et billede på det stærke netværk, vi har i Padborg. Padborg Transportcenter er kendetegnet ved et stærkt samarbejde og samhandel mellem vores virksomheder, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt. Og fra i dag kan I fra Q8 hjælpe os andre at tage et stort skridt nærmere i den grønne omstilling.

I Padborg er vi kendte for at være pragmatiske – og det synes jeg også, vi viser ved at tage fat om opgaven, og ikke bare sætte os og vente på at løsningen kommer ned fra oven.

Men den grønne omstilling er ikke bare løst med det – og politisk har vi stadig et stort arbejde foran os. Vi skal have en struktur og lovgivning, der sikrer, at den rigtige løsning for miljøet og klimaet også er den forretningsmæssige mest fornuftige løsning. Som tingene står lige nu, er det en stor opgave at vise, at Rom ikke blev bygget på én dag, og at det vi står foran i dag, er et stort skridt i den rigtige retning.

Det skal være helt tydeligt.

Vi er nødt til at omlægge afgifterne på alternative drivmidler, så det giver mening at vælge grønne løsninger. Uden at transporten fordyres unødigt.

Alene i Padborg bidrager danske afgifter på tankning af diesel i dag med 500 mill kr. pr år. Der er brug for at regeringen, folketinget og danskerne forstår nødvendigheden, så vi kan omstille afgiftsstrukturen i en grøn retning. Ellers vil vi simpelthen gå glip af dette provenu til statskassen i takt med at diesel udfases! Og samtidig risikerer den grønne omstilling i transportsektoren at gå i stå, mens den kører derudad i andre brancher.

I er i Q8 bevidste om, at en sådan infrastruktur tager tid at etablere. I gør det for at skabe kendskab til et mere bæredygtigt produkt, der er tilgængeligt allerede nu. Og netop derfor har vi bevidst valgt at etablere denne første station!

Ingen grund til at vente!

I investerer i rejsen og udviklingen, der er i gang fra de konventionelle brændstoffer over LNG & LBG-gas, som allerede er i gang, og til en el- & brintløsning.

En el-løsning lige nu er for begrænset til, at vi i den tunge transport kan gøre brug af den. Derfor hilser vi dette aktuelle alternativ velkommen nu! Vel vidende at der vil ske en udvikling mod de næste alternativer.

Så hvad gør vi nu? Først og fremmest slutter vores lyst og behov for udvikling ikke her. Vi står foran et både seriøst og realistisk bud på, hvordan vi løser opgaven. Det er helt indlysende, at gas som drivmiddel skal være en god investering – både for virksomheder og for samfundet. Når Q8 kan vise en løsning, der har teknologien til at drive den tunge trafik på ikke-fossile brændstoffer, er det en god businesscase – og det skal vi være bedre til at fortælle vores politikere og folk, som kun møder lastbilerne på motorvejen.

Derudover skal fortsætte med at presse på og tale vores sag, så vi får del i flere og større støttepuljer. Vi skal blive ved med at fortælle politikerne, at jo mere skepsis de har i den forbindelse, og jo mere de udsætter det, desto svære bliver det at leve op til de krav, der bliver stillet – både til os som branche og til politikerne selv.

Padborg Transportcenter er helt central for Danmarks transport- og logistiksektor. Vi har viljen og mulighederne for at styrke branchen og forretningerne – og samtidig løfte på den grønne omstilling. Og når vi I dag har været en del af åbningen på det nye LNG-anlæg, viser vi hinanden og omverdenen, at vi har handlekraften og de sublime rammer, der gør, at Danmark kan blive ved med at handle med hele verden.

Endnu engang TILLYKKE med den nye station – til både Q8 og Padborg Transportcenter.