Onsdag morgen blev der afholdt generalforsamling hos Padborg Transportcenter.

Igen i år var der god tilslutning blandt medlemmer samt politikere fra Aabenraa Kommune. Foreningens formand Susanne Dalsgaard Provstgaard gav i sin beretning de fremmødte, et indblik i foreningens arbejde gennem 2022.

Efter generalforsamlingen fortalte borgmester Jan Riber Jakobsen om kommunens planer for udviklingen af Padborg vest, og efterfølgende var der tid til at netværke.