Med købet af havnearealet ved Ensted, er Aabenraa Havn ved at omdanne området til et grønt hotspot, der skal tiltrække nye virksomheder, arbejdspladser og uddannelser. På sigt skal området udvikle sig til en egentlig Green Energy-erhvervsklynge i Aabenraa.
Målet er, at det nye område om fem år skal huse mere end 300 arbejdspladser. Hertil med en yderligere målsætning om, at det tal om 10 år er steget til mere end 500 arbejdspladser.