Med 5G internet bliver det i fremtiden muligt at følge transportgods med en helt utrolig nøjagtighed.
Udover realtime tracking, hvor godsets geografiske placering hele tiden er tilgængelig, vil det være muligt med automatisk monitorering og justering af bl.a. temperaturforholdene samt en konstant optimering af ruten, hvorved forhindringer og forsinkelser undgås. Alt sammen med en stor præcision og nøjagtighed.