Den tunge transport står overfor store ændringer i de kommende år, hvor vi skal omstille den med nye brændstoffer og teknologier samtidig med, at mobiliteten skal fastholdes.

Et vidtforgrenet net af truckstationer og transportcentre servicerer hver dag de mange lastbiler og andre tunge køretøjer, som transporterer varer rundt i landet og til og fra Europa. De skal udvikles, så de bliver klar til fremtidens teknologier. Det mener Drivkraft Danmark, hvis medlemmer leverer energien til transporten i Danmark:

”I takt med at nye teknologier som el, brint og PtX-brændstoffer bliver mere udbredt i den tunge transport, vil vi også se truckstationerne udvikle sig og tilbyde disse muligheder”, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

”Det er afgørende for den grønne omstilling af transporten, at de grønne løsninger og samspillet mellem energi, teknologier og øvrige servicetilbud til vognmanden og chaufførerne tænkes sammen, og de nye teknologier løbende tænkes ind i udviklingen af truckstationer og transportcentre.”

Det travle Padborg Transportcenter er et godt eksempel på, hvordan der i løbende dialog mellem de lokale myndigheder og de mange aktører i form af transportører, servicepartnere, brændstofleverandører m.v. løbende udvikles og findes løsninger, som udvikler Padborg Transportcenter og understøtter den grønne omstilling af den tunge transport. Drivkraft Danmark mener, at det er vigtigt, at de statslige vejmyndigheder også er med i den dialog og støtter op, fx når Aabenraa Kommune planlægger at udvide transportcenteret på den vestlige side af E45 motorvejen, så der afsættes plads til de nye teknologier som el- og brint. En sådan udvidelse vil formentlig kræve en ny motorvejsbro, så de nye områder bliver integreret med de eksisterende områder og faciliteter.

”Drivkraft Danmarks medlemmer er i løbende dialog med de mange transportører om hvilke løsninger, der både nu og fremadrettet er behov for på truckstationerne, så de løbende kan tilpasses kundernes behov. Det er afgørende at transportcentre, kommuner og staten støtter op om denne udvikling. Derfor er det yderst positivt, at Padborg Transportcenter og Aabenraa kommune allerede nu ser på fremtidens behov for arealer til nye energiformer”, slutter Jacob Stahl Otte.

Kontakt:
Direktør i Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte, Mail jso@drivkraftdanmark.dk  Telefon: + 45 33 45 65 16 / + 45 31 38 28 58

Om Drivkraft Danmark:
Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer brændstoffer, opladning og services til bilisterne og transporten samt LPG-branchen. Branchen leverer energien til transporten med de to danske raffinaderier og 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.