STEMA Shipping, Aabenraa Havn og Syddansk Universitet i Odense er gået sammen om et projekt, der skal digitalisere nogle af processerne på havnen, til gavn for både sikkerhed og miljø.

Onsdag den 26. september trodsede 28 ingeniørstuderende fra SDU Engineering i Odense, det danske efterårsvejr med regn og blæst, og mødte op på Sønderjyllandskajen på Aabenraa Havn til en rundvisning. Rundvisningen, var for de studerende, deres første møde med havnedriften og processerne, hvortil de skal komme med forslag til en digitalisering.

Projektet startede den 5. september, hvor 430 ingeniørstuderende på SDU blev præsenteret for 13 projekter udbudt af 13 virksomheder, herunder Aabenraa Havn og STEMA Shipping.

“Når vi kommer gennem nåleøjet, og får mulighed for at arbejde med 35 ingeniørstuderende, som kommer med seks forslag til, hvordan vi kan digitalisere nogle af vores arbejdsgange her på havnen, så siger vi ‘Ja tak!’. Vores fokus ligger på at skabe større arbejdssikkerhed, hurtigere ekspeditionstid til gavn for miljøet og skal betragtes som et skridt hen imod øget digitalisering på havnen.” udtaler Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn.

Den tredje partner i projektet er STEMA, som har deres hovedkontor på Aabenraa Havn. Rolf Bonnichsen, direktør for STEMA siger: “Fra vores kontor her i Aabenraa administrerer vi vores aktiviteter i 40 havne fordelt i Nordeuropa. Vi håber at projektet kan levere udgangspunktet for en løsning, som vi kan implementere på alle vores andre lokationer.”

Forventeligt vil en løsning involvere; kodning af hjemmeside eller en app. til ordreindgivelse, en database til dataudveksling med havnens maskinpark og havnens kunder samt printerstationer fordelt på havnens arealer. Alt i alt favner projektet rigtig mange af de ingeniørstudier, som SDU tilbyder.

Overgangen til det digitale, går ligeledes godt i spænd med Aabenraa Kommunes vækststrategi, som har øget digitalisering som én af sine mærkesager.


STEMA håber at projektet kan levere udgangspunktet for en løsning, som kan implementeres på alle deres lokationer i Nordeuropa.


De studerende fra SDU Engineering i Odense lyttede ivrigt til præsentationen af projektet og stillede supplerende spørgsmål undervejs.


De 35 ingeniørstuderende, skal komme med forslag til, hvordan nogle af arbejdsgangene på Aabenraa Havn kan digitaliseres, til gavn for både sikkerhed og miljø.