Siden 2016 har der været årlige dialogmøder mellem politikerne i Aabenraa Kommune og bestyrelsen for Padborg Transportcenter. Formålet med dialogmøderne er at skabe et tæt samarbejde ved at orientere og have en dialog om, hvad der sker og skal ske i området. I går blev der holdt endnu et dialogmøde, hvor der blandet andet blev drøftet infrastruktur, Lejrvejens forlængelse og toldpladsen.