Resultatet af 1. halvår for Aabenraa Havn ser positivt ud. Med en stigning på 11%, sammenlignet med første halvår 2018, er havnen godt tilfreds.

Ved udgangen af det første halvår 2019 ligger godsomsætningen 11% højere end det første halvår i 2018. Aabenraa Havns hovedomsætning er håndtering af bulkprodukter. Det er en stigning i mængden af netop de produkter, der er årsag til den flotte fremgang. Havnedirektør Henrik Thykjær fortæller, at Aabenraa Havn har kapacitet til at håndtere over 2 mio. tons gods, så der er plads til håndtering af endnu mere gods, hvis der bliver behov for det. Aabenraa Havn forventer dog at årets samlede godsomsætning slutter på niveau med 2018, og dermed ender på ca. 1,6 mio. tons.

Aabenraa Havn er konjunkturafhængig
Når det går godt hos kunderne, så går det også godt hos Aabenraa Havn. Byggeindustrien har haft fremgang, som resulterer i en øget håndtering af produkter hertil og dermed mere gods på kajerne ved Aabenraa Havn. Havnen går dog med planer om at øge de faste indtægter. Tanken er at tiltrække flere areallejere, så havnens økonomi kan gøres mindre sårbar over for udsving. Lige nu kommer 20-25 % af omsætningen fra lejeindtægter, som havnen gerne vil øge til 30-35 %, fortæller Henrik Thykjær.

Ny strategi er på vej
Fornyelig vedtog byrådet i Aabenraa Kommune en ny ejerstrategi for Aabenraa Havn. Den nye strategi sætter en retning for erhvervshavnens udvikling og fremtid. I forlængelse heraf er Aabenraa Havn nu ved at lave en ny strategi for havnen. ”Vi arbejder med, hvordan vi kan øge omsætningen, få nye produkter ind og selvfølgelig, hvordan vi kan opfylde den nye ejerstrategi”, slutter Henrik Thykjær.