I den familieejede virksomhed Harm Mammen & Sønner med hovedsæde i Padborg mærker Claus og Steffan dagligt en stigende efterspørgsel på deres viden omkring affaldshåndtering. Med den nye affaldsaftale skal både private men også virksomheder til at sortere mere. Det giver anledning til spørgsmål hos Harm Mammen. 

Når man spørger, om de kan mærke, at vi snart skal til at sortere vores affald mere i Aabenraa Kommune, så er svaret:

“Helt vildt! Vi er ikke nok på kontoret. Vi forsøger at tilpasse os de nye lovkrav. Det går stærkt lige nu, og det bliver et puslespil med den nye affaldsaftale”

De typiske henvendelser fra virksomhederne er ‘Hvad skal vi bruge og hvad skal vi sortere?’ Derfor er der fra virksomheden lavet flere informationsmaterialer, som kan sendes direkte til virksomhederne. Den velkendte smilende skraldespand på siden af renovationsbilen er blevet til lidt af en blæksprutte, der kan sortere i de rigtige spande.

Konsekvenserne af den nye affaldsaftale bliver for Harm Mammen bl.a. at der skal flere tømninger til, det kommer til at tage mere tid og de får brug for flere medarbejdere.

Harm Mammen & Sønner i tal
I skrivende stund har virksomheden 39 medarbejder kørende i 19 biler, som er både containerbiler og kranbiler. Som Claus Mammen siger det ‘ Har du en containerbil, kan du ikke klare dig uden en kranbil’ Kranbilerne bruges både til at løfte underjordisk affaldsdeponi ved boligblokke op i containerbiler og på byggepladser, så virksomheden kan godt mærke efterspørgslen på kranbilerne, når der er gang i byggeriet.

Harm Mammen startede med at køre dagrenovation tilbage i 1980 og det er den dag i dag en vigtig del af virksomhedens opgaver.

I dag skal virksomheden ikke bare have bilerne og medarbejderne til at køre dagrenovation. Det er også et krav fra Aabenraa Kommune at 30% af kørslen skal være med elbiler. Harm Mammen har bestilt nye containerbiler, hvoraf de tre af dem er elbiler fra Mercedes, som forventes leveret i december 2023. I øjeblikket er Harm Mammen derfor optaget af at få tilladelserne på plads til elladestanderne som skal forsyne de nye el-containerbiler.

Indtil de nye elcontainerbiler er i hus, så er det den nye affaldsaftale og sorteringen ved virksomhederne som fylder i dagligdagen. Så har du som virksomhed spørgsmål til affaldssortering ‘Så ring til Mammen – vi klarer alt sammen’