I tre år har Meldgaard haft CSR-mærket. Og de har søgt om det igen til næste år. CSR-mærket har ikke nogen betydning for, hvorvidt Meldgaard arbejder med CSR. At tage et samfundsmæssigt ansvar er nemlig en del af virksomhedensidentitet og har været det lige siden Peder Meldgaard grundlagde Meldgaard for snart 50 år siden.

CSR-mærket giver inspiration og netværk
Selvom CSR er en del af Meldgaards identitet, ansøger virksomheden alligevel om CSR-mærket. CSR-mærket er nemlig ikke bare et mærke. Med mærket får virksomheden en anerkendelse, samt et synligt bevis på, at de vægter CSR højt.

”Mærket er med til at give virksomheden og personalet en anerkendelse for det vi laver. Det er et skulderklap vi kan bruge. Jeg synes også det er rart at komme ud og få repeteret, hvad det går ud på, for så hører man jo også hvad de andre gør. Så jeg synes jo også, at man søger det for at være med i et netværk, hvor man kan inspirere hinanden”, fortæller personalechef Bodil Søllingvraa.

CSR, er forkortelsen for corporate social responsibility og dækker over virksomheders samfundsmæssige ansvar, som kommer til udtryk igennem aktiviteter, der skaber værdi for samfundet. Hos Meldgaard i Aabenraa har de særligt fokus på personaleudvikling og at hjælpe alle med at få en fod ind på arbejdsmarkedet.

Alle skal have en chance
Som personalechef har Bodil Søllingvraa fokus på ansvaret overfor personale, fremtidig arbejdskraft og borgere i Aabenraa Kommune. Hos Meldgaard gør de meget ud af at give alle en chance. Derfor har Meldgaard blandt andet EUX-, EUD- og EGU-elever, lærlinge, praktikanter og voksenelever i deres afdelinger.

”Det er godt at få nogle nye mennesker ind, som stiller nogle gode spørgsmål. Så rekrutterer vi den vej igennem. Hele elev-delen er en form for rekruttering. I alle afdelinger her ved Meldgaard sidder der mennesker, som har været i lære her. Det er både administrationselever, chaufførelever, lærlinge og EGU-elever”, forklarer Bodil Søllingvraa.

Hvis man kan, så synes jeg, at man skal tage imod elever. Jeg synes, at man som virksomhed skal tage imod, når jobcentret retter henvendelse. Det er vores pligt at hjælpe. Det er vores pligtat være med til at uddanne nogen. Vi har brug for dem og om 25 år skal der være nogen til at tage over her i f.eks. Meldgaard,” slutter Bodil Søllingvraa af med.