Overblik over skibe i Aabenraa Havn

Overblik over skibe i Aabenraa Havn

Vidste du at man på Aabenraahavn.dk kan følge med i hvilke skibe der ankommer i og forlader Aabenraa Havn. På den måde kan man hele tiden holde sig opdateret på aktiviteten, og holde øje med om der er forsinkelser, f.eks. pga stærk strøm eller kraftig blæst. Listen...
Gode erhvervsforhold i Aabenraa Havn

Gode erhvervsforhold i Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er en moderne dansk erhvervshavn og blandt Danmarks største havne. Med en vanddybde på op til 11 meter og tre mobilkraner til rådighed med en samlet løftekapacitet på 240 tons, er det muligt at flytte store mængder gods ind og ud af havnen.
Ny ejerstrategi for Aabenraa Havn

Ny ejerstrategi for Aabenraa Havn

Byrådet i Aabenraa Kommune har vedtaget en ny ejerstrategi for Aabenraa Havn. Den nye strategi sætter en retning for erhvervshavnens udvikling og fremtid. Ejerstrategien er vigtig Bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, Erwin Andresen, glæder sig over den nye...
Indtægtskilderne på Aabenraa Havn

Indtægtskilderne på Aabenraa Havn

Aabenraa Havn har fire indtægtskilder; skibsafgifter, vareafgifter, lejeindtægter og salg af maskintimer, der finansierer hele driften og samtlige anlægsinvesteringer. Aabenraa Havn er økonomisk og administrativt adskilt fra kommunen og modtager ikke...