I forbindelse med planerne om et nyt erhvervsområde ved Kassø, der skal producere fremtidens grønne brændstof e-metanol, afholdes der borgermøde den 2. marts 2022 kl. 19.00 i Hjordkær Forsamlingshus.
 
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.
 
Desuden er der lige nu høringsperiode for projektet, hvor idéer og forslag til erhvervsområdet kan indsendes til plan@aabenraa.dk inden 16. marts.