Bestanden af bier er markant faldende i Danmark, hvilket kan påvirke fødekæder og økosystemer. Derfor er man i Padborg netop nu, i gang med at sprede blomsterfrø i rabatten ved cykelstien langs Omfartsvejen. Det er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Padborg Transportcenter.

Mikkel Bigum fra Driftsenheden i Aabenraa Kommune fortæller:

“Vi fik en henvendelse fra Padborg Transportcenter og Danmarks Naturfredningsforening, med en opfordring om at etablere bi-venlige arealer. Derfor har Aabenraa Kommune stillet et areal i Padborg til rådighed, hvor vi  sår en frøblanding med vilde sommerblomster, til gavn for bierne i området”.

Tiltaget går hånd i hånd med Helhedsplanen for Padborg, som blev vedtaget af byrådet i Aabenraa, hvor man ønsker både at forskønne området og lave miljømæssige tiltag.