Lige ved Padborg Transportcenter og med mulighed for fuld eksponering mod motorvejen, ligger denne udstykning, med nem adgang via Skandinavienvej, som i 2020 bliver forlænget.
Et attraktivt erhvervsområde med god infrastruktur, hvor der fra E45 er hurtig og let adgang til europæiske og skandinaviske markeder.

Udstykninger og bebyggelse
Parceller udstykkes på minimum, 5000 m2.
Der er en bebyggelsesprocent på 50.

Arealet er omfattet af Lokalplan nr. 6 ”Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg”
Ifølge lokalplanen kan der opføres eller indrettes anlæg for transportvirksomheder samt transportrelaterede produktions-, speditions- og servicevirksomheder.
Der kan indrettes servicevirksomheder med faciliteter for områdets brugere, såsom cafeteria, tankanlæg og lign. Der kan ikke etableres detailhandel eller opføres boliger og anden støjfølsom anvendelse, som f.eks. hoteller og overnatningsfaciliteter for chauffører.

Vejadgang
Arealet skal vejbetjenes fra Skandinavienvej og Aabenraa Kommune igangsætter forlængelsen af Skandinavienvej i 2020.

Købsprisen
Arealet er udbudt til salg til en pris på 90 kr./m2 + moms.

Hør mere
Ved interesse, kontakt grundsalgsmedarbejder hos Aabenraa Kommune,
Ellen Kankelborg på Tlf.: 7376 7010 – eka@aabenraa.dk

Arealet sælges som ikke-byggemodnet jord, hvorfor der i grundkøbesummen ikke er indeholdt udgifter til el-, vand-, varme- og kloakforsyningen, fjernelse af eventuelle jordfaste fortidsminder, udgifter til anlæg af overkørsel m.m. samt udgifter til landinspektør for udstykning af arealet samt udgifter til egen rådgiver for udstedelse og tinglysning af skøde og betaling af registreringsafgifter m.m.