Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har netop i samarbejde med TDC NET og Ericsson udført et 5G-forsøg nær Padborg for at indsamle viden om, hvordan 5G kan gøre landbrugsmaskiner og fremtidens jordbrug endnu smartere. Aabenraa Kommune og Padborg Transportcenter ser perspektiver til på sigt at kunne udnytte resultaterne inden for blandt andet transport- og logistiksektoren.

TDC NET afsluttede i december 2020 udrulningen af 5G i Padborg og resten af landet. Dermed er der blevet åbnet for nye muligheder for en række erhvervssektorer, da man nu hurtigere og med kortere svartid kan indhente og bearbejde store mængder data via mobilnettet.

Derfor har forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet besøgt nogle marker nær Padborg for at udføre et forsøg med opkobling af en avanceret traktor til 5G-netværket. Det gør det muligt at indsamle og bearbejde data fra traktoren i realtid – data der på sigt kan gøre landbrugsmaskinerne endnu smartere og ultimativt udvikle landbrugssektoren til at bruge ressourcerne endnu bedre – så man blandt andet intelligent kan mindske brugen af for eksempel midler til ukrudtsbekæmpelse.

Forsøget tog sit udgangspunkt i landbruget og Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, er meget glad for, at 5G-forsøget blev foretaget i Aabenraa Kommune.

– Det er fantastisk at følge med i 5G-forsøget i området tæt på Padborg Transportcenter, fordi det er et oplagt teststed for 5G-netværket. 5G-net har potentialet til at blive en lige så vigtig del af vores infrastruktur som motorveje og jernbaner, så området kan gøre Danmark til et af Europas førende forsknings- og udviklingscentre for fremtidens transport- og logistiksektor, siger Thomas Andresen og fortsætter:

– Kravene til virksomhederne fra deres kunder er at få data i realtid og adgang via cloud-portaler, og de selvkørende robotter og lastbiler er måske lige om hjørnet. 5G kommer til at udgøre rygraden i fremtidens transportmateriel, lagerhuse og logistiksystemer, så jeg vil følge med i forsøgets resultater.

Årsagen til, at det er lige netop blev i Padborg, at 5G-forsøget blev udført, skyldes, at det er lykkedes at få engageret alle relevante partnere til at kunne realisere casen med traktoren. Man kan bruge dette samarbejde til at skabe opmærksomhed omkring brugen af 5G i landbruget og på sigt også transport- og logistikområdet.

– Vi er virkelig glade for, at 5G-forsøget foregik lige netop i vores baghave. Det giver os mulighed for at følge forsøget tæt og få førstehåndsviden, der kan komme vores virksomheder til gavn. Samtidig vil flere få øjnene op for, at vi er det rette område at drive virksomhed i, og at virksomhederne kan byde sig til i at teste og være med i udviklingen af 5G, siger bestyrelsesformanden for Padborg Transportcenter, Peter Therkelsen.

Når målingerne og resultaterne fra 5G-forsøget foreligger, vil de formentligt blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, da informationer om 5G i det åbne land er begrænsede.