Som den første kommune har Aabenraa formuleret en klimaerklæring, som virksomheder og institutioner i kommunen kan bakke op om.

Aabenraa Kommune vil gerne tage ansvar for den grønne omstilling og har derfor formuleret en klimaerklæring. Samtidig inviteres virksomheder og institutioner i kommunen til at være en del af Klimaerklæring Aabenraa.

– Den grønne omstilling er noget, vi skal skabe sammen, og med Klimaerklæring Aabenraa inviterer vi virksomheder og institutioner til at bakke op om den fælles ambition for Aabenraa Kommune om at være klimaneutral senest i 2050. Der er mange veje til løsningerne, og vi ønsker, at den grønne omstilling bliver et samlende projekt, hvor man bidrager med det, man kan, siger formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling, Erik Uldall Hansen.

De fælles løsninger er netop udgangspunktet for kommunens klimaplan fra september 2022. Her forpligter Aabenraa Kommune sig til at leve op til Paris-aftalens målsætninger om at være klimaneutral senest i 2050 samtidig med, at kommunen skal sikre, at den er modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

– Det er en fælles opgave, som vi er sammen om, og derfor håber jeg også, at virksomheder og institutioner gerne vil være med, siger Erik Uldall Hansen.

Sammen med Aabenraa Kommune

Klimaerklæring Aabenraa er blevet til på baggrund af input fra virksomheder, samarbejdspartnere, institutioner og borgere under udarbejdelsen af klimaplanen, og nu kan virksomheder og institutioner bakke op om erklæringen og fremhæve, hvordan de selv arbejder med den grønne omstilling.

– Den grønne omstilling ser vi som en mulighedsdagsorden, hvor vi alle skal øve os. Med klimaerklæringen vil vi gerne hylde de virksomheder og institutioner, der tænker grønt. Samtidig vil vi gerne inspirere med deres historier, så flere kommer med på rejsen. Der ligger meget guld gemt derude, da mange virksomheder er i gang, og som andre kan lære af, siger chef for Erhverv & Bæredygtighed i Aabenraa Kommune, Helle Malene Kjølsen Olsen.

Virksomheder og institutioner med adresse i Aabenraa Kommune kan bakke op om Klimaerklæring Aabenraa, og det er helt op til virksomheden at vælge, hvad de fremhæver som fokusområdet i deres arbejde for den grønne omstilling. Det kan for eksempel være energioptimering af bygninger, bæredygtige indkøb og produktion eller affaldssortering.

Mange virksomheder og institutioner er allerede godt i gang med den grønne omstilling, og flere er på vej.

Virksomheder og institutioner kan bakke op om Klimaerklæring Aabenraa på aabenraa.dk/klimaerklaering