Torsdag den 14. december inviterer Aabenraa Kommune til et åbent borgermøde, hvor borgere såvel som virksomheder kan dele idéer og forslag til udviklingen af Padborg Transportcenter vest.

Planlægningen af Padborg Transportcenter vests udvikling er i fuld i gang, men de store spørgsmål står stadig åbne. Hvilke erhvervstyper skal der fx være i området? Hvor højt skal der kunne bygges? Hvordan skal området afgrænses? Og hvilke ønsker er der til områdets infrastruktur?

Torsdag den 14. december kan du dele alle dine gode idéer og forslag til, hvordan Aabenraa Kommune på bedste vis udvider Padborg Transportcenter vest ifølge dig, når Aabenraa Kommune inviterer til borgermøde.

Borgermødet foregår den 14. december 2023 kl. 16.30 – 18.30 på ITD, Lyren 1 i Padborg.
 

Tilmelding

Alle er velkomne, dog er tilmelding nødvendigt.
Tilmeld dig via Aabenraa Kommunes hjemmeside her eller på telefon 2133 0070.

Tilmeldingsfrist til borgermødet er den 12. december.

 

Er du forhindret i at komme?

Send dine forslag og idéer til udvidelsen af Padborg Transportcenter vest til Aabenraa Kommune senest den 10. januar 2024 til plan@aabenraa.dk eller med post til adressen:

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Att. Plan & Udvikling

 

Udover udvidelsen af Padborg Transportcenter vest er den kommende Kommuneplan 2025 også på dagsordenen. Det drejer sig bl.a. om andre nye områder i Padborg/Bov-området, der tænkes udlagt til byudvikling og kommende Kommuneplan 2025 generelt.

 

Læs mere om baggrunden for udvidelsen af Padborg Transportcenter vest