Onsdag 31. august vedtog et enigt byråd i Aabenraa Kommune at frigive tre millioner kroner til det forberedende arbejde til en ny bro over motorvejen ved Padborg. Pengene frigives fra de i alt 25 millioner kroner, der er afsat til broen, der skal gavne både statslige og kommunale interesser.

– Der er behov for en ny motorvejsbro ved Padborg-området. Motorvejen risikerer at blive en barriere for virksomheder og medarbejdere, som vil benytte arealerne vest for motorvejen, hvor der lige nu er stor udvikling. En ny bro skal sikre, at øst- og vestsiden bliver en helhed, som virksomhederne bedst kan udnytte, når de vil skabe og bruge egne faciliteter og de fælles servicefunktioner. Samtidig skal broen sikre, at fremtidige virksomheder placerer deres virksomhed nord for grænsen.

Sådan lyder det fra borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen, der sammen med resten af byrådet i onsdags var med til at vedtage frigivelsen af tre millioner kroner til forberedende arbejde til motorvejsbroen i Padborg.

Konkret skal de tre millioner sikre fortsat fremdrift i projektet med et dybere detaljeringsniveau på baggrund af tekniske undersøgelser. Pengene skal ligeledes sikre, at Aabenraa Kommune kan finansiere rådgiverydelser til teknisk bistand og forundersøgelser i området. Gennem dialog med Vejdirektoratet har Aabenraa Kommune afdækket, hvilke undersøgelser og redegørelser der skal til, for at projektet kan blive godkendt.

– I alt har vi afsat 25 millioner kroner til motorvejsbroen. Nu frigiver vi tre millioner og tidligere har vi frigivet én million til forberedende arbejde. Det bekræfter, at vi vil projektet, og at vi fra Aabenraa Kommunes side er klar med vores del af finansieringen. Motorvejsbroen har også statslige interesser, og derfor håber vi meget, at staten vil tage deres halvpart af finansieringen, siger Jan Riber Jakobsen og uddyber:

– Den manglende sammenhæng i området koster tid, penge og konkurrencekraft. Samtidig forårsager den manglende bro unødig miljøbelastning. Derfor haster det med en ny motorvejsbro, som kan forbinde området, hindre mange omkørsler, skabe flere danske arbejdspladser og sikre, at virksomheder fortsat placerer deres virksomhed nord for grænsen.

Kontaktinformation

Borgmester Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen, tlf.: 29 32 25 30; e-mail: jrj@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk