Aabenraa Havn er landsdelens største erhvervs- og indskibningshavn for hele Østersøområdet og Nordeuropa. Havnens ideelle geografiske placering spiller en afgørende rolle ifm. import og eksport af gods til og fra Sønderjylland og Nordtyskland. Godsstrømmen er en forudsætning for, at områdets virksomheder og landbrug kan fungere, vækste og trives. På den måde er flere end 2.000 arbejdspladser afhængige af Aabenraa Havn, hvoraf 300 arbejdspladser er placeret fysisk på havnen (17 i Aabenraa Havns egen organisation) fordelt på 52 virksomheder.

Aabenraa Havn er en multifunktionel havn, der kan håndtere næsten alle godsformer, men havnen er særlig specialiseret i håndtering af to former for gods: Bulk og projektgods. Bulk er enten tørt eller flydende gods, der transporteres upakket eks- korn, gødning, cement, granitskærver og sand. Projektgods er typisk vindmøller- og offshorekomponenter. 380 skibe anløber Aabenraa Havn årligt og der kommer i gennemsnit 3 ton gods over kaj i minuttet 24 timer i døgnet året rundt.

Læs mere på Aabenraa Havns hjemmeside: www.aabenraahavn.dk